دیجی املاک نیایش

زمین و کلنگی - دیجی املاک نیایش

 • افزودن به علاقه‌مندی 3,420,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 750,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 935,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 798,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 1,380,000,000 تومان

  زمین 115متری گلشهر

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 1,300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 900,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 1,350,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 942,000,000 تومان

  زمین 157متری صیاد

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,625,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,578,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 1,200,000,000 تومان

  زمین 200متری افسران

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 950,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,000,000,000 تومان